• W naszym przedszkolu dobór pracowników jest bardzo staranny, nie ma tu osób przypadkowych.

    Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i kierunkowe. Całe grono pedagogiczne i personel pomocniczy ściśle ze sobą współpracują. Staramy się stworzyć miłą, serdeczną i życzliwą atmosferę, jak najlepsze warunki, w których dzieci czują się jak we własnym domu rodzinnym.

     

                                                 NASZA KADRA 

     

     

                                                                                                               DYREKTOR - Bożena Rosłon

                                                                                                                INTENDENTKA – Agata Bieniecka

     

     

    GRUPA I

     

    mgr Anna Miłosz nauczyciel mianowany

     

    mgr Bożena Rosłon nauczyciel mianowany

     

    Ewelina Śliz - pomoc nauczyciela

     

     Jadwiga Obidowska - woźna oddziałowa

     

     

     

    GRUPA II

     


    mgr Dorota Jankowska - nauczyciel dyplomowany

     

    mgr Edyta Ciarka - nauczyciel mianowany

     

    Beata Tadra – woźna oddziałowa

     

    GRUPA III

     


    mgr Alicja Orlikowska - nauczyciel mianowany

     

     mgr Grażyna Łukasiak - nauczyciel mianowany

     

    Marta Maciak – woźna oddziałowa

              PEDAGODZY-SPECJALIŚCI

     

    Pedagog specjalny mgr Małgorzata Michniak – nauczyciel dyplomowany
    Pedagog logopeda mgr Agnieszka Karbowiak – nauczyciel dyplomowany
    Pedagog terapeuta mgr Anna Dąbrowska – nauczyciel mianowany

     

    Psycholog – mgr Barbara Truszkowska-Srogosz – nauczyciel mianowany
    Muzykoterapeutka - Ewa Kozioł - nauczyciel kontraktowy

     

    Pedagog-terapii pedagogicznej mgr Marta Głodkowska – nauczyciel kontraktowy

     

    Terapeuta Integracji Sensorycznej – Dorota Jankowska - nauczyciel dyplomowany
     

     

     

     

    ZAJĘCIA DODATKOWE

     


    Taniec Towarzyski – Pan Jacek Głowacki
    Umuzykalnienie - Pani Aleksandra Właszczak
    Zajęcia Edukacyjne z Psami – Pani Teresa Kawałkowska
    Korektywa – Pan Robert Łukasik

     

      Język Angielski - Pan Maciej Kowalczyk