• Troszkę historii o naszej placówce.


     •     W latach 60 – tych w Pruszkowie przy ulicy Narutowicza 20 w budynku zaadaptowanym po szkole specjalnej powstało 

      Państwowe Przedszkole nr 5.

      Następnie w roku 1989 zgodnie z decyzjami 

      Władz Miasta Placówka otrzymała nazwę Przedszkole Miejskie nr 5.

      Ze względu na potrzeby dzieci niepełnosprawnych w roku 1993 utworzono

      Integracyjne Miejskie Przedszkole nr 5

      które jest do dnia dzisiejszego.


      Dyrektorzy:

                                    Helena Lodowska 4 lata

                                    Elżbieta Kobus 7 lat

                                    Kinga Iwanicka 23 lata

                                   Bożena Rosłon od 2003 roku

                                         do chwili obecnej.

       

   • Obecnie:


    • Posiadamy 55 - 60 miejsc

     (w zależności od potrzeb organizacyjnych).

    • Wychowankowie przebywają w trzech grupach wiekowych - integracyjnych, które dają szansę wspólnego uczenia się   i zabawy.

    • Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, kierunkowe i nadal się dokształcają.

    • W naszym przedszkolu panuje serdeczna, przyjazna atmosfera wzajemnego zrozumienia i szacunku co sprawia, że nasze dzieci czują się pewnie, bezpiecznie i radośnie. Są wrażliwe na krzywdę innych

     i wzajemnie sobie pomagają. Stają się tym samym bardziej samodzielne, poprawiają się ich emocjonalne relacje z otoczeniem. Rozwijają swoje talenty, uzdolnienia

     w sposób spontaniczny i w naturalnych warunkach. Mają okazję dojrzewać w przyjaznym dla nich środowisku.

    • Realizujemy program klasy "O"

  • brak danych
  • brak danych