• REKRUTACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

    W związku z wprowadzeniem elektronicznej rekrutacji rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają:
    "Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" w terminie od 22 lutego 2019r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2019r. do godz. 16.00.

    Jedynie  w przypadku zmiany placówki ww. dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji.
    Dzieci 6-letnie (z rocznika 2013) będące naszymi wychowankami mają prawo do kontynuowania nauki w naszym przedszkolu.

    Uwaga! Rekrutacja do przedszkoli i żłobków miejskich oraz niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Pruszkowa odbywa się elektronicznie.

    W celu zapisania dziecka do placówki przedszkolnej rodzice w okresie od 01.03.2019r. do 15.03.2019r. rejestrują się  na stronie internetowej www.pruszkow.formico.pl  www.pruszkow.formico.pl, wybierając maksymalnie 3 placówki.
    Oprócz rejestracji elektronicznej należy złożyć dokumentację w formie papierowej w przedszkolu publicznym, niepublicznym lub niepublicznym punkcie przedszkolnym pierwszego wyboru.

    - szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli

    W celu zapisania dziecka do placówki żłobkowej rodzice w okresie od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r. rejestrują się  na stronie internetowej www.pruszkow.nullo.pl, wybierając wyłącznie jedną placówkę.
    Oprócz rejestracji elektronicznej należy złożyć dokumentację w formie papierowej w wybranym żłobku miejskim.

    Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych  rekrutacja odbywa się w formie tradycyjnej (tylko papierowej).

    - szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych