• Rozkład dnia

    RAMOWY ROZKŁAD DNIA

    w Integracyjnym Miejskim Przedszkolu nr 5 w Pruszkowie

     uwzględniający Realizację Podstawy Programowej w godzinach 800-1300

     

    630 – 815

    Zajęcia w małych grupach i indywidualne wspomagające i stymulujące rozwój. Kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Gry i zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, różnorodne zabawy rozwijające twórczą aktywność, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem sprzętu oraz różnorodnych pomocy i akcesoriów. Zabawy inspirowane przez nauczyciela lub
    z niewielkim udziałem nauczyciela. Obserwacje przyrodnicze. Zabawy wspomagające proces adaptacji. 

    815 – 830

    Zabawa ruchowa, zabawy integracyjne i zabawy ze śpiewem. Ćwiczenia poranne.

    830 – 900

    Przygotowanie do śniadania: wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, porządkowych
    i kulturalnych związanych z samoobsługą, pomoc podczas nakrywania do stołu. Rozwijanie czynności estetycznych.

    Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne i estetyczne spożywanie posiłku. Usprawnianie techniki samodzielnego i  kulturalnego spożywania posiłku. Kształtowanie zdrowych nawyków żywienia. Przełamywanie animozji smakowych. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie. Czynności porządkowe.

    900 – 1000

    Programowe zajęcia dydaktyczne, programowe z całą grupą, sytuacje edukacyjne inspirowane przez nauczyciela rozwijające twórczą aktywność dziecka, teatrzyki, koncerty muzyczne, (sytuacje wychowawczo-edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające wielokierunkową aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju). Zajęcia języka angielskiego.

    1000 – 1015

    Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.

    1015 - 1145

    Organizowanie pobytu w ogrodzie przedszkolnym. Swobodna aktywność ruchowa
    z wykorzystaniem sprzętu terenowego i sportowego. Zajęcia rekreacyjno-sportowe Obserwacje zjawisk przyrodniczych, technicznych itp.  Prace w ogrodzie przedszkolnym: porządkowe, gospodarcze, ogrodnicze. Spacery i wycieczki w okolicy przedszkola. W tym zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela (w zależności od pogody).

    Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
    W przypadku nieodpowiedniej pogody i temperatury zabawy w sali.

    1145 - 1200

    Powrót do przedszkola. Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne, pomoc podczas nakrywania do stołu przed obiadem.

    1200 – 1240

    Obiad. Wspieranie samodzielnych działań podczas jedzenia. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Zachęcanie do próbowania nowych smaków.

    1240 – 1250

    Czynności porządkowe po posiłku. Mycie zębów.

    1250 - 1400

      

    Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Zapewnienie dzieciom odpoczynku, relaksu. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie przez nauczyciela literatury dla dzieci, bajek itp.

    1405 – 1415

    Ubieranie się dzieci, czynności higieniczne.

    1415 – 1430

    Zabawa ruchowa.

    Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie czynności estetycznych.

    1430 - 1500

    Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wspieranie samodzielnych działań dzieci podczas jedzenia.

    1500 – 17.

    Zabawy swobodne dzieci według zainteresowań w Sali (w okresie zimowym). Zabawy
    w ogrodzie (w porze wiosenno-jesienno-letniej).

    Zajęcia indywidualne lub zespołowe wspomagające, kompensacyjne i stymulujące rozwój dzieci. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci. Dostarczanie przykładów i angażowanie dzieci do rozwiązywania konfliktów na zasadzie kompromisu
    i akceptacji potrzeb innych. Zabawy w kącikach zainteresowań.